Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnymi instalacjami alternatywnego zasilania pojazdów spalinowo elektrycznych paliwem LPG w fazie ciekłej” serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badania laboratoryjnego komponentów systemów HYBRID-VI w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: DGI Piotr Łapiński ul. Ciepła 34B, 15-472 Białystok, mailowo na adres: piotr.lapinski@dgi.pl, bądź osobiście do siedziby firmy. Termin składania ofert mija z upływem dnia 12.12.2018r.

Załączniki: