W odpowiedzi na fakt, że benzynowe silniki spalinowe stają się coraz bardziej skomplikowane a udział silników z wtryskiem bezpośrednim benzyny stale rośnie, firma DGI opracowała dwa systemy wykorzystujące ideę wtrysku gazu LPG w fazie ciekłej.

Instalacje V generacji

 

System DGI LM to instalacja V generacji, w której gaz w fazie ciekłej wtryskiwany jest sekwencyjnie za pomocą dodatkowych wtryskiwaczy LPG do kolektora dolotowego (stąd nazwa systemu LM: L-Liquid czyli ciecz, M-Manifold czyli kolektor). W kolektorze dolotowym ciekły gaz ulega rozprężeniu. Podczas procesu rozprężania następuje zmiana stanu skupienia LPG z ciekłego na lotny, któremu towarzyszy spadek temperatury o ponad 40 stopni Celsjusza. Instalacja nie wymaga więc stosowania urządzeń „lubryfikujących” w przypadku aut mogących mieć problem z wypalaniem gniazd zaworowych. System ten można z powodzeniem zamontować w silnikach, które źle tolerowały pracę na LPG podawanym w fazie lotnej.

Instalacje VI generacji

 

System DGI LCC to instalacja VI generacji, która jest idealnym rozwiązaniem dla silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny gdyż wykorzystuje oryginalne wtryskiwacze benzynowe do wtryskiwania skroplonego gazu LPG bezpośrednio do komory spalania (stąd nazwa systemu LCC: L-Liquid czyli ciecz, CC-Combustion Chamber czyli komora spalania). Podczas pracy silnika na gazie w ogóle nie jest zużywana benzyna, ponieważ wtryskiwacze są cały czas chłodzone przepływającym przez nie gazem i nie ma potrzeby stosowania tzw. dotrysków benzyny, które z ekonomicznego punktu widzenia przekreślają sens konwersji. Wykorzystanie wtryskiwaczy benzynowych do wtrysku gazu skutkuje także mniejszą ingerencją w obszarze silnika a cała instalacja jest praktycznie niewidoczna pod maską samochodu.

Dodatkową zaletą instalacji V i VI generacji jest fakt iż nie ingerują one w układ chłodzenia auta, oraz fakt iż nie są one wrażliwe na czynniki zewnętrzne takie jak wilgotność, temperatura czy ciśnienie atmosferyczne. Co ciekawe, dzięki obniżeniu temperatury w komorze spalania, systemy V i VI generacji umożliwiają w sprzyjających warunkach na poprawienie osiągów silnika w górnym zakresie obrotów.

Przewagi konkurencyjne systemów DGI LCC oraz DGI LM

  • Większy zasięg pojazdu. Fakt przeniesienia pomp paliwowych na zewnątrz zbiornika LPG przekłada się na bardzo ważny aspekt eksploatacyjny – zwiększa zasięg pojazdu o ok. 25-35%. Wynika to z faktu iż w zależności od pojemności zbiornika LPG, objętość zespołu pompowego zanurzonego w tym zbiorniku może stanowić nawet ponad 30% jego objętości roboczej, która w naszym rozwiązaniu będzie mogła zostać wypełniona płynnym gazem.
  • Budowa systemów konkurencyjnych nie pozwala na ich zastosowanie w pojazdach, których silniki osiągają moc powyżej 200 KM. Jest to spowodowane zastosowaniem przez konkurencję pomp LPG zanurzonych w zbiorniku LPG. Pompy te, ze względu na swoją specyficzną budowę nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości paliwa. Rozwiązania DGI będą korzystały z zewnętrznych pomp LPG, które teoretycznie będą w stanie zasilić silniki o mocy nawet powyżej 500 KM.
  • Systemy DGI LCC oraz DGI LM będą współpracowały ze standardowymi zbiornikami LPG i wielozaworami LPG – dzięki temu Klient końcowy otrzyma wyrób w bardzo atrakcyjnej cenie a Warsztat montujący oraz Dystrybutor nie będzie musiał trzymać w magazynie dodatkowych, bardzo drogich komponentów w postaci niestandardowych zbiorników i wielozaworów.
  • Uniwersalność systemu DGI LCC (VI-generacja, wtrysk bezpośredni benzyny). Konkurencyjne systemy VI generacji są wyrobami obsługującymi tylko konkretne kody silników. Kody silnikowe różnią się bardzo często tylko ze względu na zastosowany osprzęt, który z punktu widzenia idei montażu systemu LPG nie ma znaczenia. Przypisanie danemu kodowi silnikowemu konkretnej, jednej, konfiguracji systemu zawęża krąg potencjalnych odbiorców. Wynika to z faktu iż firmy konkurencyjne mają, według naszych szacunków, przygotowaną ofertę tylko dla ok. 5% wszystkich możliwych silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Opracowanie tych 5% zajęło konkurencji ponad 5 lat a nowe kody silników wciąż powstają…
  • W rozwiązaniach obecnie dostępnych na rynku może dochodzić do niepożądanego przedostawania się LPG do zbiornika benzynowego a benzyny do zbiornika LPG. Efektem mieszania się paliw jest bardzo utrudniony rozruch silnika a w określonych sytuacjach może to skutkować nawet długotrwałym unieruchomienie pojazdu. W rozwiązaniach firmy DGI zabezpieczamy się przed takimi sytuacjami stosując autorski system pomp i rozdzielaczy.

Oprócz wyżej wymienionych przewag konkurencyjnych, wszystkie systemy wtrysku gazu w fazie ciekłej mają oczywiste przewagi względem systemów IV generacji:

  • Nie ingerują w układ chłodzenia auta.
  • Nie są wrażliwe na czynniki zewnętrzne takie jak wilgotność, temperatura czy ciśnienie atmosferyczne bo dzięki stałemu ciśnieniu utrzymywanym przez pompę LPG, wtryskiwacze mają liniową charakterystykę pracy.
  • Dzięki obniżeniu temperatury w komorze spalania, systemy umożliwiają w sprzyjających warunkach na poprawienie osiągów silnika w górnym zakresie obrotów. Efekt obniżenia temperatury jest bardzo podobny do tego wynikającego z zastosowania intercoolera w systemach powietrza doładowującego silników turbo.
  • Zapewniają ochronę zaworów i gniazd zaworowych. Wyjaśnienie: Skład LPG to nie tylko propan i butan, ale także domieszki, które wytrącają się w momencie zmiany stanu skupienia z ciekłego na lotny. W przypadku systemów zasilających gazem w fazie lotnej odkładają się one w parownikach i wtryskiwaczach, powodując ich powolną degradację. W przypadku wtrysku gazu w fazie ciekłej zmiana stanu skupienia następuje tuż przed komorą spalania (DGI LM) lub w samej komorze spalania (DGI LCC) a więc wszystkie domieszki ulegają spaleniu i finalnie tworzą tlenki, które osadzając się na zaworach i gniazdach zaworowych tworzą barierę podobną do tej, która powstaje przy zasilaniu silnika benzyną.

Z nami warto współpracować! Sprawdź ofertę