Beneficjent: DGI Piotr Łapiński

Tytuł projektu:

Prace B+R nad innowacyjnymi instalacjami alternatywnego zasilania pojazdów spalinowo elektrycznych paliwem LPG w fazie ciekłej

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu wiąże się z wprowadzeniem na rynek nowej technologii – dwóch innowacyjnych na skalę światową systemów alternatywnego zasilania pojazdów spalinowo elektrycznych paliwem LPG w fazie ciekłej: system DGI HYBRIDV (przeznaczone do pojazdów hybrydowych z silnikami spalinowymi z pośrednim wtryskiem benzyny) oraz system DGI HYBRID-VI (przeznaczone do pojazdów hybrydowych z silnikami spalinowymi z bezpośrednim wtryskiem benzyny).
Realizacja projektu będzie się wiązała z:

  1. opracowaniem idei działania systemów HYBRID-V, HYBRID-VI oraz DGI-LUB oraz stworzeniem oprogramowania konfiguracyjno- pomiarowego systemów HYBRID;
  2. przeprowadzeniem badań laboratoryjnym pomp wysokiego ciśnienia zgodnie z normą regulaminu R67
  3. wykonaniem prototypów komponentów systemów DGI-HYBRID-V, DGI-HYBRID-VI

Wydatki kwalifikowalne: 1 206 522,25 zł

Dofinansowanie: 893 537,48 zł